Szkolenie z zakresu komunikacji kryzysowej PR w transporcie, nieruchomościach oraz inwestycjach infrastrukturalnych – zarządzanie i realizacja

Share Button

Szkolenie zamknięte dedykowane branży transportowej, nieruchomości oraz inwestycji infrastrukturalnych

Dla: PR Menadżerów i Specjalistów komunikacji PR
Liczba miejsc ograniczona
Aktualna liczba osób zapisana na szkolenie: 2

28 i 29 czerwca 2017 Liczba osób zapisanych aktualnie na szkolenie:
3

 

SZKOLENIE BUDUJĄCE PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ:

 • rozpoznawania i prognozowania sytuacji kryzysowych w relacjach z mediami i otoczeniem organizacji
 • przygotowania organizacji do komunikacji w sytuacjach kryzysowych
 • wykorzystywania narzędzi komunikacji PR do ograniczania scenariuszy kryzysowych
 • prezentowania trudnych decyzji i argumentów w komunikacji z otoczeniem
 • budowania wypowiedzi w relacjach kryzysowych z mediami
 • rozmowy z dziennikarzami w trakcie sytuacji kryzysowych
 • zachowania przed kamerą i mikrofonem radiowym w trakcie sytuacji kryzysowych

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 14 godzin (2 dni) – godz. 9.00 – 16.00

AGENDA SZKOLENIA:

Dzień 1
9.00 – 9.30: Rozpoczęcie szkolenia
9.30 – 11.00: Sesja szkoleniowa
11.00 – 11.15: Przerwa kawowa
11.15 – 13.00: Sesja szkoleniowa
13.00 – 13.30: Przerwa obiadowa – lunch
13.30 – 15.00: Sesja szkoleniowa
15.00 – 15.15: Przerwa kawowa
15.15 – 16.00: Sesja szkoleniowa

Dzień 2
9.00 – 9.30: Rozpoczęcie szkolenia
9.30 – 11.00: Sesja szkoleniowa
11.00 – 11.15: Przerwa kawowa
11.15 – 13.00: Sesja szkoleniowa
13.00 – 13.30: Przerwa obiadowa – lunch
13.30 – 15.00: Sesja szkoleniowa
15.00 – 15.15: Przerwa kawowa
15.15 – 16.00: Sesja szkoleniowa

17.00 – Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnictwa

 

Charakterystyka sytuacji kryzysowych w relacjach z mediami  i otoczeniem

 • definicje
 • symptomy sytuacji kryzysowych
 • negatywne skutki źle zarządzanych scenariuszy kryzysowych
 • analiza przykładowych wypowiedzi zebranych z ogólnopolskich serwisów informacyjnych (wraz z pogrupowaniem, wskazaniem negatywnych i pozytywnych aspektów, etc.)
 • przygotowanie do wypowiedzi setkowych, wywiadów (nagrywanych i live) z zadaniami praktycznymi
 • telewizyjny dress code
 • analiza wypowiedzi setkowych uczestników
 • rozmowy z mediami – techniki zachowania w sytuacjach kryzysowych – ćwiczenia praktyczne (zadania, nagrania i analizy)

 

Przewidywanie sytuacji kryzysowych i przygotowanie komunikacji organizacji

 • lista wydarzeń
 • najczęstsze sytuacje kryzysowe w transporcie i branży nieruchomości (inwestycje, obiekty funkcjonujące)
 • case studies
 • algorytm wydarzeń i schematy postępowania
 • karty scenariuszy kryzysowych
 • księga komunikacji kryzysowej
 • wykorzystywanie narzędzi komunikacji PR do ograniczania scenariuszy kryzysowych

 

Zasady komunikowania sytuacji kryzysowych w mediach

 • plan komunikacji, priotytety działań w kryzysie
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • komunikacja do otoczenia instytucjonalnego organizacji
 • paradygmaty treści PR w kryzysie
 • prezentowanie trudnych decyzji i argumentów w komunikacji z otoczeniem
 • budowanie wypowiedzi w relacjach kryzysowych z mediami
 • rozmowy z dziennikarzem i dziennikarzami w trakcie sytuacji kryzysowych – techniki
 • modele zachowań antykryzysowych organizacji w Polsce i w Europie

 

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa
TERMIN: 28 i 29 czerwca 2017 (środa, czwartek)

NOCLEG: Organizatorzy szkolenia zapewniają nocleg (standard 3*) w centrum Warszawy – dodatkowo płatny.

TRENERZY:

Michał Wrzosek
Mindset Communication Support

 

Łukasz Kurpiewski
Mindset Communication Support

PR Menadżerowie z dużym doświadczeniem w zakresie komunikacji, w firmach (Metro Warszawskie, PKP S.A. PKP Przewozy Regionalne, PKP Intercity, Agencja Rozwoju Przemysłu) dziennikarze z warsztatem radiowym (Radio Eska, Radio Zet) i telewizyjnym (TVP), szkoleniowcy i wykładowcy akademiccy. Odpowiedzialni za przygotowanie i realizację komunikacji kryzysowej m.in. podczas EURO 2012 i Światowych Dni Młodzieży 2016

 

Anna Łubian

 

Kuba Sito

Dziennikarze i producenci telewizyjni, z 10-letnim doświadczeniem zawodowym i trenerskim (TVN Warszawa, TVP Info, TVP Warszawa, Polsat News) 

 

NASI KLIENCI:

CENA SZKOLENIA:  1750 zł netto

Szkolenie zostanie zrealizowane w przypadku zebrania grupy min. 8 osób. W przypadku niezgromadzenia odpowiedniej ilości osób, zgłoszeni uczestnicy nie poniosą żadnych kosztów szkolenia. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu, organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.

Rozliczenie szkolenia odbywa się na podstawie faktury VAT, opłaconej przed rozpoczęciem szkolenia.

 Proszę wypełnić w przypadku, gdy jesteś osobą, która jedynie zgłasza uczestnika szkolenia, a sama nie będzie uczestniczyła w szkoleniu:
Dane do faktury

* Proszę o wystawienie faktury VAT. Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu
* Potwierdzam, że zobowiązuję się do poniesienia kosztów uczestnictwa w organizowanym szkoleniu.
* Zapoznałem/am się i akceptuję Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MINDSET (regulamin)

Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych MINDSET i partnerów szkolenia zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.