Prognozuj, przeciwdziałaj, reaguj, niweluj – kryzysowa komunikacja PR w czterech zdaniach

Share Button

Duża część organizacji bagatelizuje rolę kryzysowej komunikacji PR. Tymczasem od jej skuteczności zależą istotne parametry każdej firmy: udziały w rynku, wizerunek produktów i przyszłość kierujących nią menadżerów. Przez źle przygotowane działania PR sytuacje kryzysowe są i będą momentami zwrotnymi w życiu firm, instytucji oraz ludzi. O czym warto pamiętać próbując zarządzić skutecznie sytuacjami kryzysowymi?

Sytuacja kryzysowa dla organizacji to nic innego jak każde wydarzenie, które może wpłynąć negatywnie na: interesy i wizerunek w otoczeniu instytucji lub zaburzyć poprawną działalność instytucji. Kryzys może pojawić się m.in. w efekcie działania konkurencji, inwestorów, partnerów, klientów, własnych pracowników, sił natury i czynników ekonomicznych.

Kryzys nie musi wynikać z błędnego działania firmy, ale często ma charakter nieuzasadnionej i nieracjonalnej plotki, pomyłki, kłamstwa czy nacisku mediów. Pozornie może nie mieć związku z instytucją, ale również w takim przypadku należy mu przeciwdziałać.

Pierwsze symptomy sytuacji kryzysowej to duże, stale rosnące zainteresowanie mediów danym tematem / wydarzeniem, sytuacja, w której trudno organizacji formułować odpowiedzi, związek z wydarzeniem budzącym duże zainteresowanie mediów, nagłe, nieoczekiwane zdarzenie mające wpływ na organizację.

1. Prognozuj, planuj, pamiętaj o priorytetach. Skuteczne zarządzanie PR ma ogromny wpływ na opanowanie sytuacji kryzysowej:

jpg1

2. Każda sytuacja kryzysowa rządzi się podobnym schematem. Jeśli chcesz opanować kryzys, przeciwdziałaj realizacji tego scenariusza.  Przygotuj się na różne scenariusze PR, pamiętaj o komunikacji wewnętrznej, nie dopuść w relacjach z mediami do efektu kuli śnieżnej i dbaj o swoich interesariuszy.

jpg2

3. Rozwiązuj sytuacje kryzysową działają aktywnie, zamiast proaktywnie. Wdrażaj rozwiązania odwołujące się do podstaw kryzysu PR i odpowiadające na potrzeby komunikacyjne twoich interesariuszy.

3

4. Prawidłowe relacje z mediami mogą być kluczem do opanowania efektu informacyjnej kuli śnieżnej.

jpg4