Pięć korzyści ze współpracy z agencją PR

Share Button

Prawie każdy PR menadżer analizuje „za” i „przeciw” współpracy z agencją PR. Liczy swój budżet, potencjalne zadania dla firmy zewnętrznej i zastanawia się, czy ktoś może poznać cele komunikacyjne jego organizacji równie dobrze jak on sam. Ten rachunek nie ma jednego idealnego wyniku. Dużo zależy od zadań, rodzaju organizacji i celów PR jakie stawia sobie organizacja. Nie da się jednak zakwestionować faktu, że nawiązanie relacji z agencją PR daje kilka wymiernych korzyści:

straż

  • Agencja PR i jej ludzie dają twojej organizacji duży bagaż swojego własnego doświadczenia zbudowanego w oparciu o wiele zorganizowanych akcji i wielu klientów. Będzie on często równy sumie doświadczeń kilku PR menadżerów.
  • Pracownicy i szefowie agencji PR to dodatkowe ręce do pracy dla twojej organizacji. Na twój cel i sukces pracować będzie kilka/kilkanaście/kilkadziesiąt osób tworzących firmę PR. Ten dodatkowy support będzie szczególnie przydatny w sytuacjach kryzysowych czy dużych kampaniach PR.
  • Agencja jest zewnętrznym obserwatorem twojej firmy i jej wizerunku. Jej analiza i doradztwo będzie uzupełniało obserwację z poziomu „insight”. Wynika to nie z różnicy w profesjonalizmie, lecz z natury działania PR-owca wewnątrz organizacji od dłuższego czasu. Ocena wizerunku z jednego punktu odniesienia jest zawsze niepełna.
  • Zewnętrzny doradca ma inną siłę argumentów. PR menadżerowie często zwracają uwagę na fakt, że ich wnioski napotykają na mur niezrozumienia w ich własnym otoczeniu. Tymczasem te same wnioski agencji PR są traktowane z większą atencją. Jest to zjawisko psychologiczne, które rządzi każdym człowiekiem i firmą. Dobry PR menadżer często wykorzystuje dobre pomysły agencji PR i traktuje je jak swoje. Zyskuje na tym firma PR, menadżer jak i sama organizacja
  • Agencja jest często tańsza we współpracy niż cały zespół PR wewnątrz firmy czy instytucji. Nie musi to być regułą, ale jest częstym przypadkiem. Wynika to z prostego rachunku ekonomicznego. Firma PR ma wielu klientów jednocześnie i może operować na niższej marży niż cały zespół wewnętrzny, który naturą rzeczy pracuje tylko dla swojej organizacji.