Share Button

Interesariusze Twojej organizacji chcą i mogą być angażowani na setki sposobów.  To właśnie Event PR – czyli organizacja wydarzeń.  Wydarzenia mogą mieć charakter jednorazowy lub cykliczny. Angażować niewielkie budżety albo być częścią wieloetapowego projektu:

 • konkursy
 • programy komunikacyjne
 • imprezy
 • wydarzenia specjalne
 • badania opinii
 • aplikacje on-line
 • aplikacje mobilne
 • premiery produktów
 • inauguracje inwestycji
 • gifty
 • gry miejskie
 • flash mob’y

Planujemy i organizujemy wydarzenia na każdym etapie ich realizacji:

 • definiujemy cele
 • planujemy scenariusze
 • nadzorujemy pracę podwykonawców i realizację konkretnych działań
 • mierzymy efektywność

Działania PR nie powinny być drogie, ale przede wszystkim dobre!