Share Button

7K0A0438_SnapseedKomunikacja zarządu firmy z pracownikami czy jej poszczególnych obszarów daje nieocenione efekty w rozwijaniu celów biznesowych. Dobrze poinformowany zespół, znający cele i oczekiwania zarówno strategiczne jak i krótkookresowe, będzie się z nimi lepiej utożsamiał. Powinien je znać i rozumieć.  Temu właśnie służy komunikacja wewnętrzna.

Mamy doświadczenie w pracy nad komunikacją wewnątrz firm i instytucji. Dostosowujemy narzędzia do kompetencji załogi, form działania czy uwarunkowań obszarowych. Nasze działania to:

  • budowa i prowadzenie stron intranetowych
  • biuletyny wewnętrzne
  • przygotowanie i dystrybucja materiałów pisanych: maili, listów, komunikatów na tablice ogłoszeń, etc.
  • organizacja wewnętrznych imprez integracyjnych, szkoleń, wyjazdów studialnych dla pracowników, etc.
  • współpraca z wysoko wyspecjalizowanymi praktykami w obszarze HR