Share Button

Kryzys może być następstwem nieoczekiwanego wydarzenia czy błędów w zarządzaniu. Może być generowany przez szereg czynników niezależnych od nas. Kryzys potrafi zniszczyć lub negatywnie wpłynąć na reputację menadżera, organizacji czy firmy.  Źle zarządzane sytuacje kryzysowe potrafią zniweczyć pieczołowicie budowany wizerunek najwspanialszych przedsięwzięć i najlepszych ludzi.

Prawidłowo prowadzona komunikacja kryzysowa przeciwdziała wystąpieniu takich sytuacji. Przygotowuje do działań w każdym możliwym scenariuszu i ogranicza negatywne następstwa sytuacji kryzysowych. W działaniu antykryzysowym liczą się w pierwszej kolejności:

  • szybkość działań komunikacyjnych
  • intensywność i skuteczność pracy zespołu
  • doświadczenie zespołu PR
  • otwartość na zmiany w organizacji bądź osoby uczestniczącej w kryzysie
  • wyciaganie wniosków z sytuacji kryzysowych

Zespół Mindset Communication Support uczestniczył wielokrotnie w zapobieganiu i rozwiązywaniu poważnych scenariuszy kryzysowych w wielu firmach. Naszym klientom oferujemy szeroki pakiet usług związany z ochroną przed negatywnymi zjawiskami:

  • audyt komunikacyjny
  • strategie i plany komunikacji kryzysowych, przygotowujące do działań w kryzysie
  • ćwiczenia scenariuszy antykryzysowych