Share Button

Wiedza tworzy zrozumienie. Zrozumienie działań firmy przekłada się na akceptację jej działań. Komunikacja korporacyjna to działania budujące zrozumienie w otoczeniu firmy, między organizacją i jej interesariuszami:

  • mediami
  • klientami
  • konkurencją
  • organizacjami branżowymi
  • partnerami handlowymi
  • dostawcami i kooperantami
  • potencjalnymi inwestorami
  • liderami opinii
  • organizacjami finansowymi
  • wybranymi pracownikami

Wachlarz działań stosowanych w komunikacji korporacyjnej jest bardzo szeroki. Mamy doświadczenie w tym obszarze, zarówno w zakresie dużych jak i średnich firm. Dobrze zaplanowana i skutecznie realizowana komunikacja korporacyjna jest istotną wartością, która wspiera cele strategiczne zarządu i właścicieli każdej organizacji. Pomagamy ją zaplanować, przeprowadzić i rozwijać.