Dziesięć mocnych stron dobrego PR menadżera 28.10.2013

Share Button

dreamstime_xl_26854810Rolą PR menadżera w firmie jest z jednej strony realizowanie strategii komunikacyjnej firmy, z drugiej nadzorowanie odpowiedzialnego za to zespołu ludzi i wykonawców zewnętrznych. Jedno i drugie zadanie wymaga wielu predyspozycji i doświadczenia. Odpowiednich cech osobistych oraz kompetencji. Poznaj cechy profesjonalnego PR menadżera, który buduje wartość swojej organizacji.

  1. Dobry PR menadżer buduje działania PR na piramidzie komunikacji.  Zaczyna od bardzo krótkiej i dobrze zdefiniowanej strategii a kończy na dokładnym i szczegółowym planie komunikacji dla każdego obszaru. W polskim PR często jest na odwrót. Tasiemcowa strategia rodzi mało konkretne i dokładne plany operacyjne dla komunikacji. Jedno i drugie przestaje pełnić wtedy swoją funkcję.
  2. Zarządzający komunikacją PR działa planowo i aktywnie – to zajmuje 80% czasu pracy jego zespołu. Jedynie 20% to działania reaktywne. W polskim PR często jest… (patrz punkt 1.)
  3. PR menadżer przekonuje Zarząd do różnych rozwiązań a nie jest jedynie ich ślepym wykonawcą. Jak wiadomo na public relations w firmie najlepiej zna się… każdy członek Zarządu.
  4. PR menadżer steruje nie tylko głosem organizacji, ale również jej uszami. Żeby móc dobrze mówić, trzeba również dobrze słuchać. Menadżer PR słyszy i równie często słucha interesariuszy spółki.
  5. Public relations to komunikacja dwustronna. Menadżer komunikacji agreguje informacje z otoczenia firmy i przekłada je na zachowania tej firmy w relacjach z otoczeniem.
  6. Profesjonalista co najmniej raz do roku analizuje obrane narzędzia oraz ich efektywność w komunikacji.
  7.  PR menadżer wyprzedza sytuacje kryzysowe, nigdy na odwrót.
  8.  Profesjonalny zarządzający PR-em jest osobą komunikatywną, która potrafi wyzwalać pozytywną energię w swoim zespole i otoczeniu.
  9. PR menadżer rozumie, że komunikacja firmy nastawionej na zysk musi działać w interesie jej celów marketingowych i wizerunkowych. Komunikacja korporacyjna nie jest nigdy celem samym dla siebie.
  10. Kierujący i sterujący PR-em lubi to co robi i lubi innych ludzi. Taka postawa pomaga dwustronnej komunikacji zarówno jego jak i organizacji dla której pracuje.

A jakim ty jesteś PR menadżerem?