Share Button

Clipboard01Strategia i plan komunikacji kryzysowej to jedno z istotnych narzędzi zarządzania kryzysowego. Pozwala prognozować scenariusze kryzysowe, wyskalować i przygotować firmę do działań komunikacyjnych w czasie kryzysów, wywołanych czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Strategia umożliwia i ułatwia Zarządowi firmy szybsze i skuteczniejsze działanie w trudnych warunkach dla prowadzenia działań biznesowych.

Plan i strategia działań kryzysowych służy także lepszemu przygotowaniu pracowników do sprawnego reagowania w sytuacjach kryzysowych różnego kalibru oraz sprawozdawczości korporacyjnej.

Dobra strategia komunikacyjna powinna zostać poprzedzona audytem komunikacyjnym, powtarzanym również na kolejnych etapach działań.

Oferujemy przygotowanie strategii komunikacji dot. zarówno szerokich działań biznesowych, jak i poszczególnych projektów. Prowadzimy audyty komunikacyjne w wybranych przez firmę obszarach.