Share Button

arrow-2564_640

Dziękujemy za Twoje kliknięcie. Wypełnienie tej ankiety zajmuje ok. 80 sekund. Składa się tylko z siedmiu prostych pytań.

Celem ankiety jest poznanie anonimowo i bezpiecznie Twojej opinii na temat jakości usług świadczonych przez naszą firmę.

Dzięki odpowiedziom będziemy mogli usprawnić naszą współpracę, by lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania.

Ankieta satysfakcji klienta Mindset Communication Support

Progress:

Zespół Mindset Communication Support dobrze rozumie cele PR mojej organizacji:

Zespół Mindset Communication Support prawidłowo realizuje postawione mu cele:

Rekomedancje przedstawiane przez zespół Mindset Communication Support pomagają mi oraz mojej organizacji:

Materiały przygotowywane przez Mindset Communication Support są profesjonalnie przygotowane i spełniają moje oczekiwania:

Czas reakcji Mindset Communication Support odpowiada moim oczekiwaniom:

Przedstawiciele Mindset Communication Support są dobrze przygotowani do spotkań:

Dziękujemy za twoją opinię. Pomoże nam w lepszej pracy na rzec ciebie i twojej organizacji.